Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


07.08.2008

Постанова № 667 - ДО

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Донецьке ТУ


ПОСТАНОВА № 667 - ДО

м.Донецьк

2008-08-07

Я, уповноважена особа Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (Комісія) – т.в.о. начальника Донецького територіального управління Комісії – начальник відділу корпоративних фінансів та нагляду за суб’єктами інфраструктури фондового ринку - Гаркавий Василь Гаврилович, діючий на підставі наказу «Про покладання виконання обов’язків» № 34-К від 28.07.08 на підставі акту про правопорушення на ринку цінних паперів № 667-ДО від 28.07.08. у відношенні ЗАТ «Сармат» (місцезнаходження: 83003, м. Донецьк, пр.Ілліча, 106, Код ЄДРПОУ 00377457, р/р 26009195602 в Донецькій філії АКІБ «Укрсіббанк», МФО 335827)

ВСТАНОВИВ:

Під час перевірки документів, наданих ЗАТ «Сармат», встановлено, що товариством порушені вимоги ст. 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-ІV від 23.02.06. та “Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням Комісії від 19.12.06. №1591 (далі – «Положення»), а саме: -несвоєчасно надана до теруправління, розміщена в загальнодоступній інформаційній базі даних-стрічці новин (12.06.08.), опублікована в офіційному виданні «Відомості ДКЦПФР» № 113 (13.06.08.) інформація про одержання кредиту, що перевищує 25 відсотків активів емітента від 30.10.07. (вх. № 3891 від 20.06.08.); -несвоєчасно надана до теруправління, розміщена в загально доступній інформаційній базі даних-стрічці новин (12.06.08.), опублікована в офіційному виданні «Відомості ДКЦПФР» № 113 (13.06.08.) інформація про одержання кредиту, що перевищує 25 відсотків активів емітента від 14.02.08. (вх. № 3892 від 20.06.08.); -несвоєчасно надана до теруправління, розміщена в загально доступній інформаційній базі даних-стрічці новин (12.06.08.), опублікована в офіційному виданні «Відомості ДКЦПФР» № 113 (13.06.08.) інформація про одержання кредиту, що перевищує 25 відсотків активів емітента від 07.02.08. (вх. № 3893 від 20.06.08.); -несвоєчасно надана до теруправління, розміщена в загально доступній інформаційній базі даних-стрічці новин (12.06.08.), опублікована в офіційному виданні «Відомості ДКЦПФР» № 113 (13.06.08.) інформація про одержання кредиту, що перевищує 25 відсотків активів емітента від 14.03.08. (вх. № 3894 від 20.06.08.); -несвоєчасно розміщена в загальнодоступній інформаційній базі даних-стрічці новин (12.06.08. о19 год.01 хв.) інформація про одержання кредиту, що перевищує 25 відсотків активів емітента від 09.06.08., яка опублікована в офіційному виданні «Відомості ДКЦПФР» № 113 (13.06.08.) та надана до теруправління (вх. № 3895 від 20.06.08.); Факт вчинення зазначеного правопорушення та вини юридичної особи повністю підтверджується: • актом про правопорушення на ринку цінних паперів № 667-ДО від 28.07.08. Обставин, що пом’якшують відповідальність юридичної особи: не встановлено Обставин, що обтяжують відповідальність юридичної особи: не встановлено. Згідно зі ст. 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку накладає на юридичних осіб штраф за ненадання, несвоєчасне надання або надання завідомо недостовірної інформації щодо цінних паперів у розмірі до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Враховуючи вищевикладене, на підставі п.п. 10, 14 ст. 8 , ст.ст. 9, 11, 12 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні та п. 5 розділу II, п.п. 1,3 розділу VII, п. 1.3 розділу XVII Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.07. № 2272,

ПОСТАНОВИВ:

1. За несвоєчасне надання інформації на «ЗАТ «Сармат» накласти штраф у розмірі 1360 (одна тисяча триста шістдесят) гривень, який слід перерахувати в доход Державного бюджету України протягом 15 днів з моменту отримання цієї постанови, шляхом перерахування коштів: отримувач - УДК в м. Донецьку на р/р 31110106700004, ЕДРПОУ 34686537, банк - ГУДКУ в Донецькій області, МФО 834016, код 21081100, код виду платежу 101. 2. Дану постанову довести до відома особи, щодо якої її винесено. 3. Копію розрахункового документу, що підтверджуватиме виконання цієї постанови, направити в Донецьке теруправління Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку (адреса:83003, м. Донецьк, а/с 5420). Дану постанову може бути оскаржено до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом 10 днів з дати винесення цієї постанови або суду у встановленому законодавством порядку. У разі несплати у вищезазначений термін штраф буде стягнутий в судовому порядку.