Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 00377457
Тип інформації Зміни в персональному складі службових осіб емітента
Дата виникнення 27/09/2005
Дата публікації 28/09/2005
Найменування емітента* ЗАКРИТЕ АКЦ?ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "САРМАТ"
Юридична адреса* 83059, Донецька обл., м. Донецьк, пр. ?лл?ча, 106
Керівник* Кал?н?н Серг?й Валер?йович - Генеральний директор
Контактна особа* Рищенко ?рина Валентин?вна - Заступник начальника в?дд?лу, в?дд?л внутр?шнього аудиту. Тел: (062) 382-87-74, 382-96-33
E-mail* don_beer@sarmat.donetsk.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента Дата прийняття рішення Зміни («1» - призначено; «0» - звільнено) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) Інформація.
00377457 27/09/2005 1 Голова Наглядової Ради Чел?к?д? ?лля Георг?йович 0.054 Р?шення про призначення посадової особи прийнято на зас?данн? Наглядової Ради в?д 27.09.05 р. (Протокол № 69). Зазначена посадова особа є представником акц?онера - юридичної особи, що волод?є 0.054 % у статутному фонд? Ем?тента. Чел?к?д? ?.Г. не має непог
00377457 27/09/2005 1 Голова Наглядової Ради Чел?к?д? ?лля Георг?йович 0.054 Р?шення про призначення посадової особи прийнято на зас?данн? Наглядової Ради в?д 27.09.05 р. (Протокол № 69). Зазначена посадова особа є представником акц?онера - юридичної особи, що волод?є 0.054 % у статутному фонд? Ем?тента. Чел?к?д? ?.Г. не має непог
00377457 27/09/2005 1 Голова Наглядової Ради Чел?к?д? ?лля Георг?йович 0.054 Р?шення про призначення посадової особи прийнято на зас?данн? Наглядової Ради в?д 27.09.05 р. (Протокол № 69). Зазначена посадова особа є представником акц?онера - юридичної особи, що волод?є 0.054 % у статутному фонд? Ем?тента. Чел?к?д? ?.Г. не має непог