Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 00377457
Тип інформації Зміни в персональному складі службових осіб емітента
Дата виникнення 22/12/2006
Дата публікації 25/12/2006
Найменування емітента* Закрите акц?онерне товариство "САРМАТ"
Юридична адреса* 83059, Україна, Донецька обл., м. Донецьк, пр. ?лл?ча, б. 106
Керівник* Кал?н?н Серг?й Валер?йович - Генеральний директор
Контактна особа* Рищенко ?рина Валентин?вна - Начальник в?дд?лу корпоративних прав. Тел: (062) 332-79-09, 332-79-09
E-mail* д/н
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента Дата прийняття рішення Зміни («1» - призначено; «0» - звільнено) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) Інформація.
00377457 22/12/2006 1 Наглядова рада UBH (Ukrainian Brewery Holding) Limited 99.85 Р?шення прийнято позачерговими загальними зборами Товариства в?д 25.12.06 р. (Протокол № 2). Зазначена посадова особа не має непогашеної судимост? за корислив? та посадов? злочини.
00377457 22/12/2006 0 Член Наглядової ради Помазан Олена Павл?вна 0 Р?шення прийнято позачерговими загальними зборами Товариства в?д 22.12.06 р. (Протокол № 2). Зазначена посадова особа волод?є 1 (одн?єю) акц?єю у статутному фонд? Ем?тента та не має непогашеної судимост? за корислив? та посадов? злочини.
00377457 22/12/2006 0 Член Наглядової ради Резн?ков Михайло Маркович 0 Р?шення прийнято позачерговими загальними зборами Товариства в?д 22.12.06 р. (Протокол № 2). Зазначена посадова особа волод?є 1 (одн?єю) акц?єю у статутному фонд? Ем?тента та не має непогашеної судимост? за корислив? та посадов? злочини.
00377457 22/12/2006 0 Голова Наглядової ради Чел?к?д? ?лля Георг?йович 0 Р?шення прийнято позачерговими загальними зборами Товариства в?д 22.12.06 р. (Протокол № 2). Зазначена особа є представником ЗАТ "СКМ". Чел?к?д? ?. Г. не має непогашеної судимост? за корислив? та посадов? злочини.
00377457 22/12/2006 1 Наглядова рада UBH (Ukrainian Brewery Holding) Limited 99.85 Р?шення прийнято позачерговими загальними зборами Товариства в?д 25.12.06 р. (Протокол № 2). Зазначена посадова особа не має непогашеної судимост? за корислив? та посадов? злочини.
00377457 22/12/2006 0 Член Наглядової ради Помазан Олена Павл?вна 0 Р?шення прийнято позачерговими загальними зборами Товариства в?д 22.12.06 р. (Протокол № 2). Зазначена посадова особа волод?є 1 (одн?єю) акц?єю у статутному фонд? Ем?тента та не має непогашеної судимост? за корислив? та посадов? злочини.
00377457 22/12/2006 0 Член Наглядової ради Резн?ков Михайло Маркович 0 Р?шення прийнято позачерговими загальними зборами Товариства в?д 22.12.06 р. (Протокол № 2). Зазначена посадова особа волод?є 1 (одн?єю) акц?єю у статутному фонд? Ем?тента та не має непогашеної судимост? за корислив? та посадов? злочини.
00377457 22/12/2006 0 Голова Наглядової ради Чел?к?д? ?лля Георг?йович 0 Р?шення прийнято позачерговими загальними зборами Товариства в?д 22.12.06 р. (Протокол № 2). Зазначена особа є представником ЗАТ "СКМ". Чел?к?д? ?. Г. не має непогашеної судимост? за корислив? та посадов? злочини.