Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 24.07.2007
Дата публікації 25.07.2007 08:40:04
Найменування емітента* Закрите акціонерне товариство "Сармат"
Юридична адреса* проспект Ілліча 106, місто Донецьк, Донецька область, 83059, Україна,
Керівник* Педерсен Йорн - Генеральний директор. Тел: 0623327263
E-mail* lubov.bogdanova@sarmat.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
З метою приведення у відповідність до чинного законодавства складу посадових осіб ЗАТ «Сармат» (далі – Товариство), 24 липня 2007 року позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства було прийнято рішення (протокол № 2):

Обрати Генеральним директором Товариства виконуючого обов’язки Генерального директора Педерсена Йорна (Паспорт № 200771129, виданий королівством Данії 25 жовтня 2005 року) на необмежений термін. Не володіє часткою в статутному капіталі Товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймав г-н Педерсен протягом своєї діяльності: Генеральний директор Carlsberg Хорватія ЛТД, Директор з комерційного розвитку Carlsberg ЛТД Туреччина та Болгарія, Менеджер з комерційного розвитку відділу злиття та придбання компаній Carlsberg ЛТД, Менеджер Carlsberg Глобальний експорт Carlsberg ЛТД, Регіональний менеджер Carlsberg ЛТД, представник генерального директора Panonska pivovara d.o.o. Хорватія, Директор по збуту і маркетингу Carlsberg ЛТД Малаві.

Відкликати з посади Голови Ревізійної комісії Товариства Торопова Вадима Валерійовича, Паспорт серії ЕО № 272693, виданий Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області 21.02.1997р. (не володіє часткою в статутному капіталі Товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, на посаді перебував з 31 травня 2003 року);

Призначити Ревізором Товариства – акціонера, якому належить 0,0000003% статутного капіталу Товариства – ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СИСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (ідентифікаційний код 31227326) на необмежений термін, до обрання загальними зборами акціонерів нового складу Ревізійної комісії.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Педерсен Йорн