Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 01.06.2007
Дата публікації 04.06.2007 13:52:10
Найменування емітента* Закрите акціонерне товариство "Сармат"
Юридична адреса* проспект Ілліча 106, місто Донецьк, Донецька область, 83059, Україна,
Керівник* Вірченко Вадим Анатолійович - В.о. Генерального директора. Тел: 0623327263
E-mail* lubov.bogdanova@sarmat.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Про зміну складу посадових осіб Закритого акціонерного товариства “С А Р М А Т” (код за ЄДРПОУ: 00377457)

У зв’язку із закінченням строку контракту Генерального директора ЗАТ “Сармат” (далі - Товариство) 01 червня 2007 року на засіданні Наглядової ради Товариства було прийнято рішення (протокол № 96):

Звільнити з посади Генерального директора Товариства Калініна Сергія Валерійовича з 01.06.2007р., у зв’язку із закінченням строку контракту, Паспорт № 45 04 522706, виданий ВВС Лосіноостровський м. Москви 19.11.2002р., громадянин Росії, (не володіє часткою в статутному капіталі Товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, на посаді перебував з 01 квітня 2005 року);

Призначити на посаду виконуючого обов’язки Генерального директора Товариства Вірченка Вадима Анатолійовича, з 04.06.2007р. до проведення найближчих загальних зборів акціонерів, Паспорт серії СН № 439407, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 04.02.1997р. (не володіє часткою в статутному капіталі Товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має). Інші посади, які обіймав Вірченко В.А. протягом своєї діяльності: перший заступник Генерального директора Товариства; директор департаменту управління групи дистриб’юторських компаній ТОВ “АВЕНЧЕРС ГРУП”; перший заступник Голови правління; секретар правління; директор з дистриб’юції, продажу та маркетингу ЗАТ “Ренесанс Життя”; начальник департаменту продажу в приватному сегменті ЗАТ “Український мобільний зв’язок”; національний директор продаж, дистриб’юції та логистики; національний директор з продаж; директор з продаж ТОВ з іноземними інвестиціями “СанІнтербрю Україна”; директор ЗАТ “Компанія Чумак”.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
В.о. Генерального директора Вірченко Вадим Анатолійович