Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
Дата здійснення дії: 28.05.2009
Дата публікації 15.07.2009 19:01:00
Найменування емітента* ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "САРМАТ"
Юридична адреса* проспект Ілліча 106, місто Донецьк, Донецька область, 83059, Україна,
Керівник* Тихонов Ігор Валентинович - Генеральний директор. Тел: 0623327263
E-mail* Anna.Khrabrova@ua.sabmiller.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента


1. Загальні відомості

Повне найменування емітента: ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “С А Р М А Т”

Організаційно – правова форма емітента: ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00377457

Місцезнаходження емітента: м. Донецьк

Міський код, телефон та факс емітента: (062) т. 382-96-64; ф. 382-96-64

Електронна поштова адреса емітента: Anna.Khrabrova@ua.sabmiller.com

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: немає

Вид особливої інформації: Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента

2. Текст повідомлення
Рішення про отримання позики прийнято 03.04.2009 року на засіданні Наглядової ради ЗАТ «САРМАТ» (Протокол №114).
Між ЗАТ «САРМАТ» (ідентифікаційний код 00377457, місцезнаходження: 83059, м. Донецьк, пр. Ілліча, 106) та «SABMiller Holdings Europe Ltd» місцезнаходження: Duke Street, Woking, GU21 5BH, UK, було укладено договір позики б/н від 15.04.2009 р. про надання позики у розмірі (27 100 000) доларів США (що за курсом НБУ (7,7 грн.) станом на 15.04.2009р., становить 208 670 000,00 грн.) вид позики - безпроцентна, призначена для здійснення господарської діяльності Позичальника.
ЗАТ «САРМАТ» повинно повернути борг не пізніше 01.07.2019 року (кінцева дата).
Позика надається без застави будь якого майна, або іншого способу забезпечення позики.
Позика за вказаним договором ЗАТ «САРМАТ» (далі–Товариство) отримує шляхом безготівкового перерахування коштів на рахунок Товариства в декілька етапів.
28.05.2009 р. отримано частку позики у розмірі 14 100 000 доларів США (що за курсом НБУ (7,619 грн.) станом на 28.05.2009р. становить 107 427 900,00 грн.), що відповідно складає 52,03 % від загального розміру позики.
Вартість чистих активів ЗАТ «САРМАТ», розрахованих на кінець останнього звітного періоду складає 260 379 000 грн .
Вартість чистих активів ЗАТ «САРМАТ», розрахованих на початок звітного року складає 294 375 000 грн.
Співвідношення суми позики до вартості активів Товариства на початок звітного року складає 36, 60%.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Генеральний директор ЗАТ “САРМАТ” Тихонов І.В.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Тихонов Ігор Валентинович