Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Спростування
Дата здійснення дії: 28.05.2009
Дата публікації 15.07.2009 19:01:00
Найменування емітента* ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "САРМАТ"
Юридична адреса* проспект Ілліча 106, місто Донецьк, Донецька область, 83059, Україна,
Керівник* Тихонов Ігор Валентинович - Генеральний директор. Тел: 0623327263
E-mail* Anna.Khrabrova@ua.sabmiller.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента


1. Загальні відомості

Повне найменування емітента: ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “С А Р М А Т”

Організаційно – правова форма емітента: ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00377457

Місцезнаходження емітента: м. Донецьк

Міський код, телефон та факс емітента: (062) т. 382-96-64; ф. 382-96-64

Електронна поштова адреса емітента: Anna.Khrabrova@ua.sabmiller.com

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: немає

Вид особливої інформації: Спростування

2. Текст повідомлення

У зв‘язку з допущеними помилками в повідомленні про особливу інформацію щодо відомостей про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів ЗАТ «САРМАТ», розміщеному у стрічці новин 29.05.2008 19:01:00, зазначене повідомлення спростовується.


3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Генеральний директор ЗАТ “САРМАТ” Тихонов І.В.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Тихонов Ігор Валентинович