Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 05.03.2009
Дата публікації 06.03.2009 19:01:00
Найменування емітента* ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "САРМАТ"
Юридична адреса* проспект Ілліча 106, місто Донецьк, Донецька область, 83059, Україна,
Керівник* Тихонов Ігор Валентинович - Генеральний директор. Тел: 0623327263
E-mail* l.astankova@sarmat.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
05 березня 2009 року ЗАТ «САРМАТ» (далі – «Товариство») було отримано лист від ТОВ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» щодо проведення корпоративної операції у системі реєстру ЗАТ «САРМАТ» згідно зі Свідоцтвом про реєстрацію випуску простих іменних акцій №459/1/08 від 26.11. 2008 року та занесення інформації на особові рахунки акціонерів у відповідності з наданим Товариством Журналу обліку розміщення цінних паперів, у зв'язку з чим пакет власника акцій - UBH (UKRAINIAN BREWERY HOLDING) LIMITED (реєстраційний номер НЕ № 183544), місцезнаходження Themistokli Dervi, 3, Julia House, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus збільшився на 70 000 000 (сімдесят мільйонів) штук простих іменних акцій, до 381 317 636 штук простих іменних акцій, та відповідно складає 99,88 % від статутного капіталу Товариства

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Тихонов Ігор Валентинович