Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 10.10.2008
Дата публікації 13.10.2008 19:01:00
Найменування емітента* ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "САРМАТ"
Юридична адреса* проспект Ілліча 106, місто Донецьк, Донецька область, 83059, Україна,
Керівник* Тихонов Ігор Валентинович - В.о. Генерального директора. Тел: 0623327263
E-mail* lubov.bogdanova@sarmat.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
З метою приведення у відповідність до чинного законодавства складу посадових осіб ЗАТ «САРМАТ» (далі – Товариство), 10 жовтня 2008 року позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства було прийнято рішення (протокол № 2):
Призначити Генеральним директором Товариства виконуючого обов’язки Генерального директора Тихонова Ігоря Валентиновича (паспорт № 45 01 148301, виданий 36-м відділенням міліції ВВС «Таганський» УВС ЦАФ м. Москви, код підрозділу 773-036, 14.08.2001р.) на необмежений термін. Не володіє часткою в статутному капіталі Товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймав Тихонов І.В. протягом своєї діяльності: Генеральний директор по країнам СНД Департаменту розвитку бізнесу країн СНД ТОВ «САБМіллер РУС», директор по стратегічному розвитку Департаменту стратегічного розвитку, Комерційний директор ТОВ «ТрансМарк».

Відкликати з посади Ревізора Товариства - ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СИСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (ідентифікаційний код 31227326). Не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Ревізором було обрано 24 липня 2007 року позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства.
Встановити склад Ревізійної комісії у кількості 1 (одна) особа.
Призначити Ревізором Товариства – акціонера – КОРНІША РОЯ АЛАНА (паспорт громадянина Сполученого королівства Великобританії та Північної Ірландії №740225676, виданий 05.09.2003 року представником Британії у Верховній комісії у м. Лагосі), якому належить 0,0000003% статутного капіталу Товариства, на необмежений термін, до обрання загальними зборами акціонерів нового складу Ревізійної комісії. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймав г-н. КОРНІШ протягом своєї діяльності: м. Лусака, Замбія, Фінансовий директор Zambian Breweries PLC, дочірня компанія SABMiller; м. Лагос, Нігерія, Фінансовий директор Promasidor Nigeria Limited; м. Йоганнесбург, Старший Фінансовий менеджер по SABMiller Африка та Азія; м. Будапешт, Фінансовий директор пивоварень SABMiller у Угорщині; м Йоганнесбург, Фінансовий директор SAB International.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Генеральний директор ЗАТ “САРМАТ” Тихонов І.В.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
В.о. Генерального директора Тихонов Ігор Валентинович