Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
Дата здійснення дії: 08.07.2008
Дата публікації 10.07.2008 19:01:00
Найменування емітента* ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "САРМАТ"
Юридична адреса* проспект Ілліча 106, місто Донецьк, Донецька область, 83059, Україна,
Керівник* Романов Олександр Олександрович - В.о. Генерального директора. Тел: 0623327263
E-mail* lubov.bogdanova@sarmat.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Між ЗАТ «САРМАТ» (ідентифікаційний код 00377457, місцезнаходження: 83059, м. Донецьк, пр. Ілліча, 106) та UBH (Ukrainian Brewery Holding) Реєстраційний номер 183544, місцезнаходження: Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE, Nicosia, Cyprus) було укладено Кредитний договір № 1206-08 від 12.06.2008 р. про надання грошового кредиту у розмірі 100 000 000 (сто мільйонів) доларів США (що за курсом НБУ (4,8532 грн.) станом на 12.06.2008р., становить 485 320 000 грн.) за процентною ставкою 10%, на 5 (п'ять) років, призначений для здійснення господарської діяльності Позичальника.
ЗАТ «САРМАТ» повинен повернути основний борг та сплатити відсотки не пізніше 11.06.2013 року (кінцева дата).
Кредит надається без застави будь якого майна, або іншого способу забезпечення кредиту.
Рішення про отримання кредиту прийнято 11.06.2008 року на засіданні Наглядової ради ЗАТ «САРМАТ» (Протокол №106).
Кредит за вказаним договором ЗАТ «САРМАТ» (далі–Товариство) отримує шляхом безготівкового перерахування коштів на рахунок Товариства одним траншем.
08.07.2008 р. отримано транш у розмірі 90 000 000 доларів США (що за курсом НБУ (4,8401 грн.)станом на 08.07.2008 р. становить 435 609 000 грн.), що відповідно складає 90, 00% від загального розміру кредиту.
Вартість чистих активів ЗАТ «САРМАТ», розрахованих на кінець останнього звітного періоду складає 24 951 100 грн.
Співвідношення суми кредиту до вартості активів Товариства на початок звітного року складає 60, 19%.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. В. о. Генерального директора
ЗАТ “САРМАТ” Тихонов І.В.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
В.о. Генерального директора Романов Олександр Олександрович