Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
Дата здійснення дії: 14.02.2008
Дата публікації 12.06.2008 19:01:00
Найменування емітента* Закрите акціонерне товариство "Сармат"
Юридична адреса* проспект Ілліча 106, місто Донецьк, Донецька область, 83059, Україна,
Керівник* Вірченко Вадим Анатолійович - Генеральний директор. Тел: 0623327263
E-mail* lubov.bogdanova@sarmat.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Між Закритим акціонерним Товариством «САРМАТ» (ідентифікаційний код 00377457, місцезнаходження: 83059, м. Донецьк,пр. Ілліча, 106) та SCM (System Capital Management) Limited (Реєстраційний номер НЕ 137516 НЕ 44, місцезнаходження: Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus) було укладено Кредитний договір № S-11 від 11.09.2007 р. про надання грошового кредиту у розмірі 52 300 000 (п'ятдесят два мільйона триста тисяч) доларів США (що за курсом НБУ (5,05 грн.) становить 264 115 000, 00 грн.) за процентною ставкою 10%, на 5 (п'ять) років, призначений для здійснення господарської діяльності Позичальника.
ЗАТ «САРМАТ» повинен повернути основний борг та сплатити відсотки не пізніше 11.09.2012 року (кінцева дата).
Кредит надається без застави будь якого майна, або іншого способу забезпечення кредиту.
Рішення про отримання кредиту прийнято 28.08.2007 року на засіданні Наглядової ради ЗАТ «САРМАТ» (Протокол №99).
21.01.2008 року між Закритим акціонерним Товариством «САРМАТ» (ідентифікаційний код 00377457, місцезнаходження: 83059, м. Донецьк,пр. Ілліча, 106) та SCM (System Capital Management) Limited (Реєстраційний номер НЕ 137516 НЕ 44, місцезнаходження: Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus) було укладено додаткову угоду до кредитного договору № S-11 від 11.09.2007 р., якою було збільшено суму кредиту до 59 967 100, 00 (п'ятдесят дев'ять мільйонів дев'ятсот шістдесят сім тисяч сто) доларів США (що за курсом НБУ (5,05 грн.) становить 302 833 855, 00 грн.)
Рішення про збільшення суми кредиту на 7 667 100, 00 (сім мільйонів шістсот шістдесят сім тисяч сто) доларів США до 59 967 100, 00 (п'ятдесят дев'ять мільйонів дев'ятсот шістдесят сім тисяч сто) доларів США було прийнято на засіданні Наглядової ради ЗАТ «САРМАТ» 18 .01.2008 року (Протокол № 100).

14. 02. 2008 р. отримано транш у розмірі 3 667 100, 00 (три мільйона шістсот шістдесят сім тисяч сто ) доларів США (що за курсом НБУ (5,05 грн.) становить 18 518 855, 00 грн.), що відповідно складає 6, 12% від загального розміру кредиту.

Вартість чистих активів ЗАТ «САРМАТ», розрахованих на 31.12.2007 р. складає 76 344 600, 00 грн.
Співвідношення суми кредиту до вартості активів Товариства на початок звітного року складає 37, 56%.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Вірченко Вадим Анатолійович