Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
Дата здійснення дії: 30.10.2007
Дата публікації 12.06.2008 19:01:00
Найменування емітента* Закрите акціонерне товариство "Сармат"
Юридична адреса* проспект Ілліча 106, місто Донецьк, Донецька область, 83059, Україна,
Керівник* Вірченко Вадим Анатолійович - Генеральний директор. Тел: 0623327263
E-mail* lubov.bogdanova@sarmat.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Між Закритим акціонерним товариством «САРМАТ» (ідентифікаційний код 00377457, місцезнаходження: 83059, м. Донецьк, пр. Ілліча, 106) та SCM (System Capital Management) Limited (Реєстраційний номер НЕ 137516 НЕ 44, місцезнаходження: Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus) було укладено Кредитний договір № S-11 від 11.09.2007 р. про надання грошового кредиту у розмірі 52 300 000 (п'ятдесят два мільйона триста тисяч) доларів США (що за курсом НБУ (5, 05 грн.) становить 264 115 000, 00 грн.) за процентною ставкою 10%, на 5 (п'ять) років, призначений для здійснення господарської діяльності Позичальника.
ЗАТ «САРМАТ» повинен повернути основний борг та сплатити відсотки не пізніше 11.09.2012 року (кінцева дата).
Кредит надається без застави будь якого майна, або іншого способу забезпечення кредиту.
Рішення про отримання кредиту прийнято 28.08.2007 року на засіданні Наглядової ради ЗАТ «САРМАТ» (Протокол №99).
Кредит за вказаним договором ЗАТ «САРМАТ» (далі – «Товариство») отримує шляхом безготівкового перерахування коштів на рахунок Товариства одним траншем.

30.10.2007 р. отримано транш у розмірі 52 230 000 , 00 доларів США (що за курсом НБУ (5, 05 грн.) становить 263 761 500, 00 грн.), що відповідно складає 99, 87% від загального розміру кредиту.

Вартість чистих активів ЗАТ «САРМАТ», розрахованих на 30.09.2007 р. складає 141 028 300, 00 грн.
Співвідношення суми кредиту до вартості активів Товариства на початок звітного року складає 30, 87%.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Вірченко Вадим Анатолійович