Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації
Дата здійснення дії: 05.04.2007
Дата публікації 24.04.2008 19:01:00
Найменування емітента* Закрите акціонерне товариство "Сармат"
Юридична адреса* проспект Ілліча 106, місто Донецьк, Донецька область, 83059, Україна,
Керівник* Педерсен Йорн - Генеральний директор. Тел: 0623327263
E-mail* lubov.bogdanova@sarmat.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ЗАТ «САРМАТ» у з відповідності до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006 р. № 1591 повідомляє про несвоєчасне розкриття інформації про зміну складу посадових осіб Товариства, а саме про звільнення Головного бухгалтера Товариства - Гнєзділової Олени Миколаївни (паспорт ВВ № 358794 виданий Калінінським РВ ДМУ України у Донецькій області 17.03.98 р.) з 03.04.2007 р., на підставі власної заяви та наказу Генерального директора Товариства № 82-К від 30.03.2007 р., та призначення на посаду національного менеджера з обліку і звітності – головного бухгалтера фінансово – економічного Департаменту Дирекції - Голубцову Світлану Володимирівну (паспорт ВА №362873 виданий Будьонівським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 05.09.1996 р.) з 04.04.2007р., згідно з наказом Генерального директора № 89-К від 05.04. 2007 р.
Факт несвоєчасного розкриття інформації Товариством виявлено 21.04.2008 р.

Інформація про зміну складу посадових осіб розкрита шляхом оприлюднення в стрічці новин 21.04.2008 р. 19:01:00 та опублікована 24.04.08 в Бюлетені «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 80.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Педерсен Йорн