Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 10.04.2013
Дата публікації 11.04.2013 19:01:00
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕФЕС УКРАЇНА"
Юридична адреса* проспект Ілліча 106, місто Донецьк, Донецька область, 83059, Україна,
Керівник* Огюн Юміт Омер - Генеральний директор. Тел: 0622104010
E-mail* alexandra.safenina@ua.anadoluefes.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
З 10 квітня 2013р., що є датою отримання ПРАТ "ЕФЕС УКРАЇНА" (далі - Емітент) зведеного облікового реєстру власників цінних паперів, Емітенту стало відомо про збільшення розміру пакету акцій акціонера – юридичної особи Ефес Брюеріз Інтернешнл Ен. Ві, реєстраційний код 33284696, місцезнаходження: Стравінскийлаан 1227, 1077 ХХ Амстердам, Нідерланди, з 381 431 152 шт. до 381 539 138 шт. простих іменних акцій, що становить 99,9354 % статутного капіталу Емітента.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Огюн Юміт Омер