Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 02.04.2012
Дата публікації 03.04.2012 08:57:01
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЛЛЕР БРЕНДЗ УКРАЇНА"
Юридична адреса* проспект Ілліча 106, місто Донецьк, Донецька область, 83059, Україна,
Керівник* Огюн Юміт Омер - Генеральний директор. Тел: 0622104010
E-mail* alexandra.safenina@ua.sabmiller.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Черговими річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «Міллер Брендз Україна» від 02.04.2012р. (протокол № 02-04/12-2 від 02.04.2012 р.) було прийнято рішення про зміну складу посадових осіб, а саме:
1. Про звільнення з посади Голови Наглядової ради Алана Кларка (фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних), частка у статутному капіталі товариства - 0%, строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 07.04.2011р. по 02.04.2012р. включно – 11 місяців та 27 днів). Непогашеної судимості, у тому числі за корисливі та посадові злочини не має.
2. Про звільнення з посади члена Наглядової ради – Джеймса Уілсона(фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних), частка у статутному капіталі товариства - 0%, строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 07.04.2011р. по 02.04.2012р. включно – 11 місяців та 27 днів). Непогашеної судимості, у тому числі за корисливі та посадові злочини не має.
Зазначені вище особи звільнені на підставі рішення загальних зборів акціонерів у зв’язку з отриманням Генеральним директором Товариства від акціонера Товариства, який володів 99,9072 % статутного капіталу Товариства, пропозиції (вх. № 551 від 14.02.2012р.) про включення наступних питань до порядку денного чергових річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Міллер Брендз Україна»: про дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства, про зміну складу Наглядової Ради Товариства шляхом визначення кількості членів Наглядової Ради Товариства, про обрання голови та членів Наглядової ради Товариства, про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції, а також у зв’язку з отриманням Генеральним директором Товариства від акціонера Товариства, який володіє 99,9072 % статутного капіталу Товариства, пропозиції (вх. № 947 від 22.03.2012р.) обрати до складу Наглядової Ради Товариства Юксела Гьокбулута та Джана Чака.
3. Про призначення на посаду Голови Наглядової ради - Юксела Гьокбулута (фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних), частка у статутному капіталі товариства - 0%, призначається строком на 3 роки, протягом своєї діяльності займав посади: інспектор з розвитку продажів та аудиту, фахівець з маркетингу, менеджер з дослідження в області маркетингу, помічник менеджера з продажів, менеджер з маркетингу, директор з маркетингу, директор з продажів, комерційний директор, керуючий директор. Непогашеної судимості, у тому числі за корисливі та посадові злочини не має.
4. Про призначення на посаду Члена Наглядової ради - Джана Чака (фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних), частка у статутному капіталі товариства - 0%, призначається строком на 3 роки, протягом своєї діяльності займав посади: системний консультант, системний інженер, спеціаліст, менеджер по фінансовим та адміністративним питанням, менеджер з ділового розвитку та стратегії, директор з ділового розвитку та стратегії, директор зі стратегії, бізнесу і розвитку ринку, директор з фінансів та стосунків з інвесторами. Непогашеної судимості, у тому числі за корисливі та посадові злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Огюн Юміт Омер