Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 06.03.2012
Дата публікації 07.03.2012 19:01:00
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЛЛЕР БРЕНДЗ УКРАЇНА"
Юридична адреса* проспект Ілліча 106, місто Донецьк, Донецька область, 83059, Україна,
Керівник* Тихонов Ігор Валентинович - Генеральний директор. Тел: 0622104010
E-mail* alexandra.safenina@ua.sabmiller.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Посадова особа - Генеральний директор Тихонов Ігор Валентинович (фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) звiльняється з посади Генерального директора Товариства з 09.03.2012р. за угодою сторін.
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 10.10.2008р. по 09.03.2012р.
Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства 06.03.2012р. (Протокол №140).

Посадова особа - Генеральний директор Огюн Юміт Омер (фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) обрана на посаду Генерального директора Товариства з робочого дня, наступного за днем звільнення з посади Генерального директора Товариства Тихонова Ігоря Валентиновича, за умови отримання Товариством дозволу на працевлаштування Огюна Юміт Омера в Україні.
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Cтрок, на який обрано особу: в межах строку дії дозволу на працевлаштування в Україні.
Протягом своєї трудової дiяльностi обiймала посади: з 1987р. по 1991р. - управляючий менеджер, офіційний представник компаній Тойота та Рено; з 1992р. по 1995р. - представник по роботі з клієнтами в компанії Челік Мотор Тіджарет А.Ш.; з 1995р. по 1998р. - управляючий з гарантійного та післягарантійного обслуговування в компанії Челік Мотор Тіджарет А.Ш.; з 1998р. по 1999р. - менеджер з логістики та планування в компанії Кока-Кола Ростов Боттлерс; з 2000р. по 2006р. - керівник виробництва в компанії Єфес Росія, Ростовська філія; з 2006р. по 2008р. - директор виробництва в компанії Єфес Росія; з 2008р. по 2012р. - генеральный директор Єфес Казахстан.
Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства 06.03.2012р. (Протокол № 140).
Зміни у персональному складі посадових осіб обумовлені виробничою необхідністю.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Тихонов Ігор Валентинович