Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 06.03.2012
Дата публікації 07.03.2012 19:01:00
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЛЛЕР БРЕНДЗ УКРАЇНА"
Юридична адреса* проспект Ілліча 106, місто Донецьк, Донецька область, 83059, Україна,
Керівник* Тихонов Ігор Валентинович - Генеральний директор. Тел: 0622104010
E-mail* alexandra.safenina@ua.sabmiller.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Згідно інформації, отриманої емітентом 6 березня 2012 року, відбулися зміни в реєстрі власників іменних цінних паперів ПРАТ "МІЛЛЕР БРЕНДЗ УКРАЇНА" (надалі - Товариство), у зв'язку з чим:
- збільшився розмір пакету акцій нового власника акцій – юридичної особи Ефес Брюеріз Інтернешнл Ен. Ві, реєстраційний код 33284696, місцезнаходження: Стравінскийлаан 1227, 1077 ХХ Амстердам, Нідерланди, з 0 шт. до 381 431 152 шт. простих іменних акцій, що становить 99,9072% статутного капіталу Товариства.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Тихонов Ігор Валентинович