Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 28.02.2012
Дата публікації 29.02.2012 19:01:00
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЛЛЕР БРЕНДЗ УКРАЇНА"
Юридична адреса* проспект Ілліча 106, місто Донецьк, Донецька область, 83059, Україна,
Керівник* Тихонов Ігор Валентинович - Генеральний директор. Тел: 0622104010
E-mail* alexandra.safenina@ua.sabmiller.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Згідно інформації, отриманої емітентом 28 лютого 2012 року, відбулися зміни в реєстрі власників іменних цінних паперів ПРАТ "МІЛЛЕР БРЕНДЗ УКРАЇНА" (надалі - Товариство), у зв'язку з чим:
- зменшився розмір пакету акцій юридичної особи – УБХ (ЮКРЕНІАН БРЮЕРІ ХОЛДИНГ) ЛІМІТЕД (UBH (UKRAINIAN BREWERY HOLDING) LIMITED), реєстраційний код 183544, місцезнаходження: Лампусас, 1, пошт. від. 1095, Нікосія, Кіпр (Lampousas,1, P.C. 1095, Nicosia, Cyprus) на 38 178 622 прості іменні акції, що становить 10,0001 % Статутного капіталу Товариства, і на даний момент власник володіє пакетом ЦП у розмірі 343 252 530 простих іменних акцій, що складає 89,9071% СК Товариства.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Тихонов Ігор Валентинович